Νικόλαος Κυρόπουλος


Δημάρχ Δ Βετσοπούλου 134, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59300
2333024944
info@nikos-kyropoulos.com