Ο οφθαλμίατρος Νικόλαος Α. Κυρόπουλος είναι μέλος  του Ευρωπαϊκού Κολεγίου χειρουργών καταρράκτη, της Γαλλικής Οφθμαλογικής Εταιρίας, της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, της Εταιρίας Ενδοφθαλμίων Φακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής καθώς και του Ομίλου Παιδοοφθαλμολογίας και Στραβισμού.